fbpx
Vælg en side

Hotel og bespisning

Restauration og hotel udgifter:

Hvordan ser det nu moms fradrag for restauration og hoteludgifter?

Her er et par af de mest brugte momsfradrag:

  • Overnatning – 100% fradrag
  • Morgenmad i forbindelse med overnatning 25% (hotelregning skal have udspecificeret, hvad der er overnatning og hvad der er morgenmad)
  • Spisning ude – eksempelvis på restaurant (herunder også julefrokost inkl. ledsager) – 25% af momsen kan fradrages.
    • Du skal kunne redegøre for, hvem der har deltaget i arrangementet. Det er derfor en god ide, altid at angive, hvem der har været med, og fra hvilket firma de kommer fra. Det er svært at huske, hvis man bliver udtaget til kontrol og skal gå 3 år tilbage.
  • Spisning i virksomhedens lokaler:
    • Hvis det er af erhvervsmæssig karakter (eksempelvis i forbindelse med kursus, møder) 100% fradrag
    • Hvis det er af social karakter (herunder julefrokost) – intet fradrag